ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΕΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Φ.Μ.:800051180
Γ.Ε.ΜΗ.:121609404000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Χαλκηδόνος
Διεύθυνση:ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2427 Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ
Τηλέφωνο:2310702720
Email:alphacon@tee.gr